Feiten

Wat gebeurt er met uw lichaam?

Nog nooit eerder stond de mens bloot aan zoveel vervuiling dan nu, gemiddeld komt er 7 kilo per jaar het menselijk lichaam binnen, blijven achter en veroorzaken ziektes. De onderstaande tabel geeft weer welke stoffen er werden aangetroffen in het vetweefsel van overleden mensen.

Minder kans op kanker
De afgelopen tientallen jaren heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er een verband is tussen het ontstaan van kanker en onze eigen levenswijze. Bij ongeveer 50 tot 70% van de mensen die aan kanker overlijden, heeft een ongezonde leefstijl een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de ziekte.
Met een gezonde leefstijl kun je zelf veel doen om het risico op kanker te beperken,maar het wordt steeds moeilijker om gezond voedsel binnen te krijgen.
Doordat ons voedsel te snel en op grote schaal wordt geproduceerd is de kwaliteit sterk achteruit gegaan.
de essentiele mineralen die in groenten en fruit voorkomen gaan hierdoor verloren. Onderzoek

Bovendien bevat ons groenten en fruit teveel gifstoffen
Giftige chemicaliën in het lichaam kunnen de immuuncapaciteit met 50% verminderen.
21% van het geïmporteerde groente en fruit in de winkel bevat een te hoog gehalte van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Voor Nederlandse producten is dat 5%. Die overtredingen worden meestal niet of niet op tijd geconstateerd.
De consument krijgt de schadelijke stoffen dan op zijn bord.
De landbouw en voedselorganisatie heeft na een onderzoek in diverse werelddelen geconcludeerd dat de gangbare landbouwmethode bijdraagt aan een ernstig tekort aan mineralen.
Een andere recente studie toont aan dat het gehalte vitaminen en mineralen in bonen sinds 1985 is gedaald met zestig procent, in aardappelen met zeventig procent en van appels met tachtig procent.
Om de voedingstoffen binnen te krijgen die vroeger in een snee brood zaten, zouden we nu tien sneetje moeten eten.


Koppensneller

Sterk vervuilde mandarijen in supermarkt
Nederlandse supermarkten verkopen mandarijnen met zorgwekkend hoge concentraties bestrijdingsmiddelen.
Kropsla in supermarkten relatief schoon
Onderzoek toont nog één overtreding van wettelijke norm
Aardbeien minder schoon dan in 2004
Meerdere supermarktketens hebben aardbeien verkocht met bestrijdingsmiddelen die niet gebruikt hadden mogen worden.
Mandarijnen gemiddeld vervuild
Uitschieter: 10 gifsoorten in een zakje mandarijnen
Italiaanse druiven nog steeds sterk vervuild
Sla gemiddeld vervuild
Andijvie in augustus relatief schoon

 Veel bleekselderij bevat verboden bestrijdingsmiddelen
Dertien van de vijfendertig monsters bleekselderij in supermarkten bevatten bestrijdingsmiddelen die in de Nederlandse teelt verboden zijn. Op één monster is zelfs een ontvlooiïngsmiddel voor honden en katten aangetroffen.
Laurus stopt verkoop bleekselderij
Veel klachten over medicijngebruik

Medicijnen die niet werken of veel bijwerkingen hebben, leiden tot grote ergernissen bij de gebruikers. Soms zelfs zo erg dat die stoppen met het innemen ervan, zo meldt het Meldpunt Medicijnen.
Het meldpunt kreeg in de afgelopen tien maanden ruim 2400 meldingen binnen van medicijngebruikers.
Illegale bestrijdingsmiddelen op Nederlandse aardbeien
Vijf van de zesendertig monsters aardbeien in Nederlandse supermarkten bevatten niet toegelaten bestrijdingsmiddelen.
Teveel bestrijdingsmiddelen op sla
16 procent van de door ‘Weetwatjeeet’ in supermarkten gekochte sla bevat meer landbouwgif dan de Nederlandse Warenwet toestaat.
Zuid-Europese druiven steeds meer vervuild
In oktober 2003 zijn opnieuw méér vervuilde druiven aangetroffen in Nederlandse supermarkten dan de jaren hiervoor. Dit jaar werd bij 60% van de monsters de Warenwet overschreden.
Onderzoek nectarines op resten bestrijdingsmiddelen in Nederlandse supermarkten
In de nectarines uit Nederlandse supermarkten zijn meer resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen dan voorgaande jaren. In maar liefst 35% van de gevallen werd de norm uit de Warenwet overschreden!

Wat kan ik doen?

Als het immuunsysteem voldoende functioneert kan het bijna elke ziekte bestrijden of genezen.
Via natuurlijke hulpstoffen kun je het immuunsysteem verbeteren.

terug