Het Coronavirus COVID-19 en je longen

Gelukkig genezen heel veel mensen van dit gevaarlijke coronavirus(covid-19). Maar het gevaar zit hem in het krijgen van een flinke longontsteking tijdens en na de griepklachten van dit coronavirus(covid-19). Vooral bij oudere en zwakke mensen kan dit tot de dood leiden. Maar ook jonge en gezonde mensen kunnen hierdoor worden getroffen en in het ziekenhuis terecht komen.
Hier volgt een overzicht.

Wat gebeurt er als je besmet raakt?

Corona en je longen
Op deze pagina leggen we uit wat er precies met je longen gebeurt als je ziek wordt. Dat helpt om beter te begrijpen wat er gebeurt als je het Coronavirus binnenkrijgt. Vermoed je dat je het Coronavirus hebt? Neem dan contact op met je (huis)arts. 

Wat gebeurt er met je longen als je ziek wordt?

Bacteriën en virussen komen vaak binnen via de mond en luchtwegen. Een virus kan zich verplaatsen via direct contact en indirect contact. Als iemand die ziek is, bijvoorbeeld door het coronavirus, hoest of niest, komen besmette druppeltjes in de lucht. Krijg je die binnen, via bijvoorbeeld ademhalen, dan kun je besmet raken. Ook via de handen wordt een virus doorgegeven. Raak je vervolgens je gezicht aan of eten dat je opeet, dan kun je besmet raken.
Een virus bindt zich gemakkelijk aan de cellen in je longen. Wanneer je lichaam ontdekt dat er een ziekteverwekker je lijf is binnengedrongen, wordt het immuunsysteem actief om de ziekteverwekkers op te ruimen. Als je lichaam een virus niet herkent dan zal het zelf een stofje ontwikkelen dat het virus kan opruimen, maar dat kost tijd. In de tussentijd kan het virus zich verder kopiëren en verspreiden. Als je immuunsysteem te hard werkt, kan het ook doorschieten en zelf schade toebrengen aan je lichaam.  Het longweefsel, waar het virus het eerst binnenkomt, kan (permanent) beschadigd raken. 
Bron zie nummer 1

Welke rol speelt je immuunsysteem in het genezingsproces?

Het immuunsysteem vecht keihard terug, zo tonen Australische onderzoekers aan.
Ze trekken die conclusie nadat ze zich bogen over één van de eerste coronapatiënten in Australië. “Deze patiënt werd in het ziekenhuis opgenomen met een milde COVID-19-infectie,” zo vertelt onderzoeker Carolien van de Sandt. “Ze hoestte en had koorts.” Voorafgaand aan de infectie had de vrouw – die tussen de 40 en 50 jaar oud is – verder geen gezondheidsklachten. Na opname in het ziekenhuis namen de onderzoekers op vier verschillende momenten bloed af bij de vrouw en konden zo op de voet volgen hoe haar immuunsysteem op het virus reageerde. “Door de immuun-cellen in het bloed van de patiënt te bestuderen, konden we zien dat het immuunsysteem heel snel geactiveerd werd en dat de mate waarin we het virus in de patiënt detecteerden, afnam,” verteld Van de Sandt. “En zo’n drie dagen nadat de reactie van het immuunsysteem een piek bereikte, was de patiënt helemaal virusvrij en hersteld.”
Bron zie nummer 2

Welke groep mensen ervaren heftige klachten en wat is de oorzaak?

80 procent van alle Nederlandse coronapatiënten die op de intensive care worden behandeld heeft overgewicht.
Dat vertelde Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vrijdag in het televisieprogramma Jinek.
Volgens Gommers en Peter van der Voort, hoofd intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), is er "blijkbaar" een verband tussen overgewicht en COVID-19-klachten, al kan dat nog niet met zekerheid worden gezegd.
Het valt Van der Voort op hoeveel personen met overgewicht ademhalingsproblemen krijgen na besmetting met het coronavirus. Gommers vermoedt dat dat te maken heeft met hun "zware borstkas, waardoor je al moeilijker kan ademen".
Soortgelijke berichten zouden ook vanuit China zijn binnengekomen.
Bron zie nummer 3

Relatief veel mannen overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.
Zijn mannen kwetsbaarder voor COVID-19 dan vrouwen?
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van 25 maart blijkt dat meer dan 60 procent van de COVID-19-patiënten die in Nederland in het ziekenhuis belanden man is. Ook van de mensen die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden, is 60 procent man. Toch wordt het coronavirus bij ongeveer evenveel mannen als vrouwen geconstateerd. Mannen lijken dus zieker te worden van een besmetting dan vrouwen.
Ook in Italië en China stierven meer mannen dan vrouwen aan de gevolgen van het coronavirus. Sabra Klein, hoogleraar aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, vertelde eerder aan The Washington Post dat we niet weten waardoor mannen een grotere kans hebben op een ernstig verloop van COVID-19. Maar Klein zei ook dat het geslacht en de leeftijd van een patiënt invloed hebben op het risico op overlijden na besmetting met het coronavirus.

Mannen roken en drinken meer
Er worden wel mogelijke oorzaken van de man-vrouwverschillen genoemd. Waarschijnlijk spelen zowel gedrag als biologische verschillen een rol. Dat mannen gemiddeld meer roken en drinken dan vrouwen lijkt een belangrijk verschil te zijn.
Cijfers van de wereldgezondheidorganisatie WHO laten zien dat wereldwijd 34 procent van de mannen ouder dan vijftien jaar rookt, tegenover 6 procent van de vrouwen boven de vijftien. En jaarlijks drinken mannen wereldwijd gemiddeld 7 liter meer pure alcohol dan vrouwen.
Roken verhoogt de kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Beide chronische ziekten zijn gerelateerd aan een hogere kans op een ernstig verloop van COVID-19. Te veel alcohol drinken verhoogd ook de kans op hart- en vaatziekten.

Immuunsysteem van vrouwen is anders dan dat van mannen
Hiernaast speelt ook het immuunsysteem mogelijk een rol. Vrouwen hebben gemiddeld een actiever immuunsysteem dan mannen. Een negatief gevolg hiervan is dat vrouwen vaker auto-immuunziekten hebben. Bij auto-immuunziekten keert het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het immuunsysteem van vrouwen sterker en beter reageert op vaccinaties.

Bron zie nummer 4

Welke rol speelt oxidatieve stress in het genezingsproces?

Wat heeft oxidatieve stress te maken de bestrijding van het coronavirus COVID-19
Het longfonds heeft een interessant onderzoek gepubliceerd die daar meer duidelijkheid over geeft.
Wij hebben gevonden dat hoe meer oxidatieve stress er is tijdens een stabiele fase van de ziekte, hoe ernstiger een door ons opgewekte milde longaanval zal zijn. Daarnaast blijken in de longen van patiënten met astma en COPD belangrijke afweercellen (macrofagen) zo veranderd te zijn, dat deze minder goed kunnen reageren op longaanvallen vergeleken met macrofagen van gezonde mensen. Dit heeft mogelijk te maken met de oxidatieve stress waar deze macrofagen aan zijn blootgesteld in de longen van patiënten.
Wij veronderstellen dat oxidatieve stress macrofagen zo veranderd dat hun bijdrage aan de afweer tegen virussen wordt geremd en ze tegelijkertijd meer ontstekingsbevorderende componenten produceren. Dit leidt tot een (ernstigere) longaanval, terwijl macrofagen in gezonden mensen en patiënten met minder oxidatieve stress, virussen beter kunnen bestrijden.
Bron zie nummer 5

Home

Waarom worden we vaak ziek? klik hier.

Producten klik hier.
(bron verwijzing)